Học sử dụng Markdown

Học sử dụng Markdown

Cách viết tài liệu bằng markdown

Nội dung tài liệu này gồm:

  1. Lời nói đầu.
  2. Vài nét Markdown
  3. Các tiêu đề.
  4. Các liên kết.
  5. Các hình ảnh.
  6. code và blocks.
  7. Thẻ Tables.

Lời nói đầu

Bạn có thể đã từng nghe đến Markdown, Nếu bạn biết nó thì đó là một điều tuyệt vời.

Markdown là một cú pháp định dạng văn bản đơn giản được thiết kế để nó có thể được tùy chọn chuyển đổi sang HTML.

Trong quyển sách này bạn sẽ được học cách viết tài liệu bằng cách sử dụng markdown. aa Ảnh 1: Ví dụ về markdown với 2 màn hình chỉnh sửa và hiện thị.